Сліди, які ведуть до троянців. Троянці, таврини, тиррени, етруски, турівці?

   Сліди, які ведуть до троянців. Троянці, тиррени-етруски (turrhenia-etruria), бастарни, таврини, турівці?
Пропонується авторська стаття у вигляді гіпотези, яку скоріше треба спростовувати, ніж доказувати.
Вітаю конструктивну критику і нові доповнення.
.
.
                        ТУРРГЕНИ-ЕТРУСКИ. БАСТАНИ. ТАВРИНИ, ТАВРЕНИ. ТАВРИ.
   Тиррени, Тирсени, Етруски – одні і ті ж племена відомі з 7 століття до нашої ери. Їхню батьківщину потрібно пов’язувати з Кримом і річкою Дністер тому, що давня назва ріки Дністер була Тіра (Tyras). Племена тиррени могли також носити й ім’я тарени. Ці племена після поразки у Троянській війні мігрували до сучасної Італії і були відомі, як етруски.
Турргенія-Етрурія, Етруски. 7 століття до нашої ери.

Тирренія. Турргенія-Етрурія, Етруски. 7 століття до нашої ери.

   Бастарни – племена, які жили з 3 століття до н. е. по 3 століття нашої ери в регіоні Східних Карпат у верхів’ях межиріччя Дністра і річки Прут і в дельті ріки Дунай – на острові Певка. Тому бастарнів ще називали “певкінами”. Це були войовничі племена. Очевидно, що бастарни складалися з двох племен: беси (Бесараби) і “тарни” – кельтське плем’я. Прізвище засновника міста Тернопіль, польського магната Тарновського, має походження з племен (бас)тарнів. Дуже вірогідно, що племена “тарни” – це племена тірргени, тірсени, відомі як “етруски”, а племена “беси” – це ті ж племена лігурійці-вигурівці. Тоді за аналогією з місцевістю в сучасному місті Київ – Троєщиною-Вигурівщиною, можна припустити, що турргени-етруски були троянськими племенами і жили і мігрували разом з союзними племенами бесів -лігурійців.
Південно-Східна Європа ІІІ-І ст. до н.е. Культура Поянешті-Лукашеве (імовірно бастарнів) позначена фіолетовим кольором.

Південно-Східна Європа ІІІ-І ст. до н.е. Культура Поянешті-Лукашеве (імовірно бастарнів) позначена фіолетовим кольором.

 Таврини [18], Таврени – ще один синонім племен тирренів, тірренів, етрусків, які походять з басейну ріки Дністер, яка протікає через Подільську Височину, а їхньою батьківщиною є Подільські Товтри, Толтри (Podolian Upland). Таврини, тиррени (Кукутень-Трипільська Культура – 5-3 тисячоліття до нашої ери) були родичами кримських таврів[3] – племен сучасної високогірної місцевості в Криму, існувавших в 1-му тисячолітті до нашої ери. Топонімом бастарнів, тавренів, тирренів може служити місто Тернопіль, назва якого пішла від прізвища польського магната Тарновського. Прізвище Тарновський могло бути похідним від племен тавринів, тирренів. Так що назва міста Тернопіль цілком доречна для даної міцевості. Місто Тернопіль (Тавринопіль, Турнопіль) означає – поле тирренів, які тут завжди проживали – на території Подільської Височини (Трипільська Культура 5-3 тисячоліття до нашої ери). Англійська назва Подільської Височини – Podolian Upland, і взагалі має пряме відношення до назви племен “ДУЛІБИ”, “по-дул-яни”, але це не тема сьогоднішньої статті…
Топонімом таврів було сучасне село Трипілля, давня назва якого була Тавропілля – поле таврів (Трипільської Культури). Племена тавринів можна асоціювати з племенами, відомими як трипільці[5], або трипільські племена Кукутень-Трипільської культури[6].
На зображенні може бути: карта та текст

Ареал Кукутень- Трипільської Культури – Західна Україна і Молдова 4-3 тисячоліття до нашої ери. Фактично культура займала Карпатський регіон і до межиріччя Дунай-Дністер-Південний Буг.

                                                           Племена ТРАСПІЇ І КАТІАРИ.
Племена таврини – автохтонні в Україні. Батьківщина тавринів – Подільська Височина, а конкретніше Подільські Товтри, Толтри[11]. Згідно класифікації племен скіфів по Геродоту, таврини належали до нащадків кімерійських племен “Траспії”[12] і “Катіяри” [13], племен середнього сина Геракла – Арпоксая.[14], простіше кажучи Горбоксая (цар Горох). Топонім “траспії” на означення тавринів міститься в назві сучасного міста Тираспіль[15].
КАРПИ.
Важливим є припущення, що Арпоксай (Геракл), Горбоксай скоріше всього був і царем Карпоксаєм. А раз так, то за його ім’ям названі гори Карпати, його ім’ям називали збірні кімерійські племена траспіїв і катіярів – племена КАРПИ (1-3 століття нашої ери).
Племінне об'єднання Карпи (2-7 століття н.е.). Бастарни. Войовничі племена.

Племінне об’єднання Карпи (2-7 століття н.е.). Бастарни. Войовничі племена.

ТУРІВЦІ.
Турівці[1], туровці[2] – нащадки племен тавринів і таврів. Турівці мали своє Турівське Князівство – руське князівство Х-ХІV століть у складі Київської Русі і Великого князівства Литовського. Столиця князівства — місто Турів. З середини XII ст. вотчина княжої гілки Рюриковичів — Ізяславичів Турівських.
.
ТАУРИНИ. ТЕВРИСКИ (ТАВРИЧІ).
Споріднені до тавринів були племена – Тавричі, або Тевриски (Taurisci) і Таурини (Taurini). Тевриски, Тавричі (лат. Taurisci) — кельтське плем’я, яке складалось з кількох родів, які жили на півночі сьогоднішньої Словенії (Крайна) до приходу римлян (бл. 200 р. до н. е.). За словами Плінія Старшого, ці люди також відомі як норики (лат. Norici).
    Таурини (Taurini)[8] – таврини з території сучасної Італії. Таурини дали назву сучасним італійським містам – Турин (Тавринів), Терні і тРавенна. Племена Тауріні проживали поряд з племенами Лігурійців (Ligures)[9], точно так же, як племена Таврини проживали поряд з племенами Вигурами на території Київщини, відомі по назві міцевості Троєщина-Вигурівщина[10] в межах сучасного міста Києва.
Племена Tаврини - Taurini і Лігури - Ligures на території сучасної Італії. 2 століття до нашої ери.

Племена Tаврини – Taurini і Лігури – Ligures на території сучасної Італії. 2 століття до нашої ери.

.
Ведійські племена ТУРВАШУ.
Таврини були предками племен таврів і були аналогічні племенам Турвашу (Turvashas)[16], відомих серед п’яти основних племен найдревнішої давньоіндійської поеми “Рігведи” (Rigveda)[17], написаної приблизно в третьому тисячолітті до нашої ери. Ці п’ять племен були такі: Яду, Турвашу, Ану, Друх’ю і Пуру. У Мандалах 4 і 5 Рігведи зазначається , що бог Індра врятував Яду-Турвашу від потоплення, коли вони перетинали річки. Ці п’ять племен і були формуючими племенами, з яких утворилось племінне об’єднання, відоме як Печеніги[18].
На зображенні може бути: карта та текст «BAL TES OAU KEVAN RUS' MORDVINS VOLGA BULGARIA CUMANS S HUNGARY OGHUZ KASSOGS ALANIA KHAZARS BYZANTIN JEEMPIRE RIRE GE CALIPHATE»

Печеніги, які складались із п’яти племен. 6 – 8 століття нашої ери.

Саме слово “печеніги” означає – п’ятеричні (племена), або “п’ятихати”, як і місто Пантикапей[19], сучасне місто Керч, яке перекладається в значенні “п’ятикапище”. Подібне значення мають багаточисельні міста і селища П’ятихатки[20] і село П’ядики[21] Коломийського району – на означення ведійського племені Яду[22].
Таврини і таври були кімерійськими племенами[23]. Вони були прямими предками скіфських племен тиверців[24] і слов’янських турівців.
На зображенні може бути: карта та текст

Племена Турвашу – Turvasha. Індія – 1500-1100 років до н.е.

ТЕУКРИ . ТЕВКРИ.
Кімерійські племена траспії і катіяри, поряд з нащадками більш древніх племен шумерів[25], відомими згодом  сіверяни[26], могли створювати троїстий союз племен, відомий, як “Троянці”, Теукри, або “Тевкри”[27]. Предки племен шумерів проживали на території сучасної України поблизу сучасного міста Мелітопіль[28] і відомі за протошумерським клинописним письмом, знайденим і описаним в світовій пам’ятці давньої культури в Україні – Кам’яній Могилі[29]. Нащадки племен тавринів входили в цей троїстий союз в якості одного із трьох перечислених вище племен – племен траспіїв, а таври – в якості ведійських племен катіярів.
Більш детально про стародавні племена розкито в авторські статті – Авторська класифікація племен за Геродотом і Ведами[30]. http://ukray.com.ua/atlantyda-perebuvala-na-mistsi…/
                                                                                      Троянці, Травенці.
Вірна є здогадка Kravchuk Mykola про те, що троянці були зв’язані з торгівлею. Я і раніше здогадувався, що численні назви по всій Україні – Торговиця – дужу дуже стародавні. А тепер впевнений, що поняття “Торговиця” виникло, як місце зустрічі трьох племен в шумерські і кімерійські віки і пов’язано спочатку з трипільцями – племенами траспійцями, пізніше – з племенами катіяри, а потім з троянцями, травенцями, торговенцями – союзом трьох племен: траспійців, катіярів і сіверян (а можливо і самарян, проживаючих по річці Самара Дніпропетровської області). Сіверяни були нащадками древніших за траспіїв і катіярів – шумерських племен! Між іншим друга назва стародавньої Бактрії була Гава і правили там князі жрецької верстви – Кеї, Кеяніди…
Троя.

Троя.

.
1. Турівське Князівство https://uk.wikipedia.org/…/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%96%D0…
2. Турівське Князівство. https://uk.wikipedia.org/…/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%96%D0…
6. Кукутень- Трипільська культура. https://en.wikipedia.org/…/Cucuteni%E2%80%93Trypillia…
7. Тавричі, Taurisci. https://en.wikipedia.org/wiki/Taurisci
8. Таврини, Taurini. https://en.wikipedia.org/wiki/Taurini
10. Троєщина-Вигурівщина. https://uk.wikipedia.org/…/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1…
30. Авторська класифікація племен за Геродотом і Ведами. https://www.facebook.com/…/500005177073785/announcements
Edit

Comments are closed.